Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje wykładowców i kandydatów na wykładowców oraz instruktorów i kandydatów na instruktorów nauki jazdy ubiegających się o uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców i motorniczych
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu dla instruktorów i kandydatów na instruktorów oraz dla wykładowców i kandydatów na wykładowców

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział komunikacji i inwestycji
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Kancelaria ŁUW w Łodzi
Telefon:

(+48) 42 664 13 59, 42 664 12 40

Osoba prowadząca sprawę:

Komisja Egzaminacyjna Wojewody Łódzkiego

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane