Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Termin załatwienia sprawy:3 miesiące
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Wydział Infrastruktury i Rolnictwa jw. (sekretariat - pok. 405) lub Kancelaria Wojewody Łódzkiego
Telefon:

(+48) 42 664 13 40,  42 664-11-58, 42 664-11-18

Osoba prowadząca sprawę:

Magdalena Gawrysiak, Maria Sosnowska, Kinga Kalina, Malwina Cyrek

Pokój: 343, 338, 339, 340,

Podstawa prawna:

Art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane