Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego wydawanych przez organy samorządu gminnego w zakresie zadań rządowych
Termin załatwienia sprawy:14 dni lub milcząca zgoda.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Wydział Infrastruktury i Rolnictwa jw. (sekretariat - pok. 405) lub Kancelaria Wojewody Łódzkiego
Telefon:

(+48)  42 664-12-06, 42 664-11-18

Osoba prowadząca sprawę:

Malwina Cyrek, Krystyna Bugała-Nejman
Pokój: 337b, 338,

Podstawa prawna:

Art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane