Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu gminnego dotyczącego terminowości wydawanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z Kpa
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Wydział Infrastruktury i Rolnictwa jw. (sekretariat - pok. 405) lub Kancelaria Wojewody Łódzkiego
Telefon:

tel. (+48) 42 664-13-51, 42 664-13-40, 42 664-11-18, 42 664-11-58, 42 664-12-06

Osoba prowadząca sprawę:

Rafał Jendrys, Krystyna Bugała-Nejman, Kinga Kalina,
Pokój: 343, 337b, 338

Podstawa prawna:

Art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane