Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych oraz prowadzenie rejestrów ww. decyzji
Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 52 ust. 2 ww. ustawy.

Termin załatwienia sprawy:zgodnie z Kpa
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Wydział Infrastruktury i Rolnictwa jw. (sekretariat- pok. 405) lub Kancelaria Wojewody Łódzkiego
Telefon:

Tel. (+48) 42 664-13-40, 42 664-12-06, 42 664-16-45, 42 664-11-58,

Osoba prowadząca sprawę:

Magdalena Gawrysiak, Kinga Kalina, Rafał Jendrys, Maria Sosnowska, Krystyna Bugała-Nejman, Anna Świderek,  Malwina Cyrek

tel. (+48) 42 664-13-51, 42 664-13-40, 42 664-12-06, 42 664-11-18, 42 664-11-58

Pokój: 340, 339, 338, 343

Podstawa prawna:

Art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pliki do pobrania:
Karty informacyjne Wzory
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane