Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 64 w związku z 52 ust. 2 ww. ustawy.

Termin załatwienia sprawy:zgodnie z Kpa
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Wydział Infrastruktury i Rolnictwa (sekretariat - pok. 405) lub Kancelaria Wojewody Łódzkiego
Telefon:

(+48) 42 664-13-40, 42 664-12-06

Osoba prowadząca sprawę:

Rafał Jendrys, Maria Sosnowska, Krystyna Bugała-Nejman, Anna Świderek, Malwina Cyrek

Pokój: 341, 338e, 339, 337B, 337A, 343

Podstawa prawna:

Art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

Pliki do pobrania:
Karty informacyjne Wzory
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane