Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Opłaty:

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:Jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział administracji architektoniczno-budowlanej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Sekretariat Wydziału j.w. - pok. 405 lub Kancelaria Wojewody Łódzkiego
Telefon:

(+48) 42 664-11-75, 42 664-13-15

Osoba prowadząca sprawę:

Pracownicy Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Tryb odwoławczy:

Brak możliwości odwołania

Podstawa prawna:

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.); ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane