Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Uzgadnianie i opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz studium metropolitalnego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, gminnych programów rewitalizacji
Dodatkowe informacje:

Zadanie dotyczy organów samorządu gminnego

Wymagane dokumenty:

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Termin załatwienia sprawy:14 – 30 dni
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Wydział Infrastruktury i Rolnictwa jw. (sekretariat - pok. 405) lub Kancelaria Wojewody Łódzkiego
Telefon:

(+48) 42 664-13-51, 42 664-12-22, 42 664-16-45, 42 664-11-58,

Osoba prowadząca sprawę:

Magdalena Gawrysiak, Dorota Drzewiecka, Mateusz Papierak, Joanna Szmigielska,
Pokój:  338e, 337a, 340, 343

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 17 pkt 6 lit. B ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane