Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Sprawowanie nadzoru nad zgodnością działania gmin z przepisami ustawowymi w zakresie opracowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów rewitalizacji we współpracy z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Telefon:

(+48) 42 664-13-51, 42 664-16-45, 42 664-12-22, 664-12-06, 42 664-11-18, 42 664-11-58

Osoba prowadząca sprawę:

Dorota Drzewiecka, Magdalena Gawrysiak, Magdalena Kusa, Magdalena Matysiak, Anna Świderek, Malwina Cyrek, Mateusz Papierak, Krystyna Bugała - Nejman

pok. 338e, 337, 337a, 337b

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane