Pracownicy

 • Komórka: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Marzena Augustyniak (+48) 42 664-18-89 Starszy Specjalista
Agnieszka Bagdzińska (+48) 42 664-18-80 Starszy Inspektor
Agnieszka Bartczak (+48) 42 664-18-56 Inspektor Wojewódzki
Joanna Białkowska-Mertens (+48) 42 664-18-88 Starszy Inspektor
Kamila Boryca (+48) 42 664-18-53 Starszy Inspektor
Katarzyna Cienkusz (+48) 42 664-18-22 Inspektor Wojewódzki
Justyna Cieślak (+48) 42 664-18-84 Starszy Specjalista
Teresa Dubas (+48) 42 664-18-08 Specjalista
Dominik Galija (+48) 42 664-18-85 Starszy Specjalista
Magdalena Giercuszkiewicz (+48) 42 664-18-58 Zastępca Kierownika
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane