Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wpisywanie lub wykreślenie z rejestru jednostek współpracujących z systemem organizacji społecznych o których mowa w art. 15 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Dodatkowe informacje:

Wojewoda Łódzki wydaje zgodę lub odmawia jej wydania w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

Wniosek organizacji społecznej o wpis ( lub wykreślenie) do  rejestru jednostek współpracujących z systemem obejmujący dane określone w art. 17 ust. 3 ustawy o PRM.

Dokumenty  potwierdzające spełnienie następujących warunków:

 • zapewnienie gotowości operacyjnej,
 • dysponuje ratownikami posiadającymi ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika w liczbie niezbędne do zapewnienia gotowości operacyjnej,
 • dysponuje środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości operacyjnej.
Opłaty:

10 zł, konto UMŁ Śródmieście
Genin Bank S.A
08156000132025030551330016

Termin załatwienia sprawy:30 dni od złożenia wniosku zgodnie z KPA
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział ratownictwa medycznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:Wojewoda Łódzki
Telefon:

(+48) 42 664-20-25, 42 664-20-22

Osoba prowadząca sprawę:

Pani Marzena Wochna – Kierownik Oddziału
Pani Aleksandra Bratkowska

Podstawa prawna:

proszę wpisać: art. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym /Dz. U. 2016.1868 ze zm.)

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane