Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Rozpatrywanie wniosków kierowników podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sprawie czasowego zaprzestania działalności jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa tego podmiotu
Dodatkowe informacje:

Wojewoda Łódzki wydaje zgodę lub odmawia jej wydania w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek kierownika podmiotu leczniczego zawierający przyczyny, proponowany okres oraz zakres zaprzestania działalności
Opłaty:

10 zł, konto UMŁ Śródmieście - Genin Bank S.A:
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Termin załatwienia sprawy:30 dni od złożenia wniosku - zgodnie z art. 34 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział ratownictwa medycznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:Wojewoda Łódzki
Telefon:

(+48) 42 664-20-25, 42 664-12-03

Osoba prowadząca sprawę:

Marzena Wochna
Pani Anna Głuszczak

Podstawa prawna:

Art. 34 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.)

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane