Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Rozpatrywanie odwołań w sprawach o uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
Dodatkowe informacje:

Uznaje się konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym:

 1. który:
  • nie ukończył 16 roku życia lub
  • został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo
  • ukończył 75 rok życia
 2. albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu na czas sprawowania tej opieki.

Odroczenia tego udziela się każdorazowo na czas określony we wniosku, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

Odwołanie

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z KPA - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział spraw obronnych
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:pok. A 214
Telefon:

(+48) 42 664-14-35

Osoba prowadząca sprawę:

Pracownicy Oddziału Spraw Obronnych

Tryb odwoławczy:

Skarga do NSA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) – Art. 39 ust. 1 pkt. 3, Art. 88 ust. 3

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane