Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Wójt Gminy Głuchów al. Klonowa 5 96-130 Głuchów 2019-03-29
2 Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ul. Kopernika 7 95-200 Pabianice 2019-03-25
3 Wójt Gminy Czerniewice ul. Konecka 42 97-216 Czerniewice 2019-03-22
4 Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn 2019-03-14
5 Burmistrz Opoczna ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno 2019-03-08
6 Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach ul. Rynek 6 96-100 Skierniewice 2019-02-26
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane