Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Burmistrz Drzewicy ul. Staszica 22 26-340 Drzewica 2019-06-28
2 Wójt Gminy Budziszewice J.Ch. Paska 66 97-212 Budziszewice 2019-06-24
3 Burmistrz Miasta Łowicza, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz 2019-06-19
4 Prezydent Miasta Pabianic (ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice) 2019-06-11
5 Burmistrz Błaszek pl. Niepodległości 13 98-235 Błaszki 2019-05-29
6 Stowarzyszenie na Rzecz Społecznoœci Romskiej "Zefiryn" ul. Garncarska 13 m 2 97-300 Piotrków Trybunalski 2019-04-18
7 Wójt Gminy Głuchów al. Klonowa 5 96-130 Głuchów 2019-03-29
8 Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ul. Kopernika 7 95-200 Pabianice 2019-03-25
9 Wójt Gminy Czerniewice ul. Konecka 42 97-216 Czerniewice 2019-03-22
10 Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn 2019-03-14
11 Burmistrz Opoczna ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno 2019-03-08
12 Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach ul. Rynek 6 96-100 Skierniewice 2019-02-26
13 Wójt Gminy Inowłódz, Spalska 2 97-215 Inowłódz 2019-01-29
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane