Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Starosta Tomaszowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 2019-09-27
2 Starosta Radomszczański, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 2019-09-25
3 Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 2019-09-19
4 Starosta Poddębicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 2019-06-17
5 Starosta Kutnowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej (podmiot kontrolowany) 2019-03-28
6 Prezydent Miasta Skierniewice, wykonujący zadanie z zakresu administracji 2019-03-16
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane