Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Starosta Zgierski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej (podmiot kontrolowany) 2018-12-01
2 Starosta Sieradzki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 2018-09-22
3 Starosta Zduńskowolski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 2018-06-29
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane