Co nowego w serwisie?

Aktualności

Umowa na modernizację trasy Zgierz - Ozorków
Na Dworcu Kolejowym Łódź-Widzew marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał umowę z przedstawicielem przedsiębiorstwa PKP....
Akty powołania dla nowych konsultantów wojewódzkich
Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył akty powołania nowym konsultantom wojewódzkim.

Kalendarz wydarzeń

Gala nagrody gospodarczej województwa łódzkiego „Biznes na plus” podczas XII Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2019
Koncertowa wersja opery „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki”
Wręczenie Praw Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty
Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019
Promocja Katalogu Zbiorów Działu Widowisk Lalkowych „Wszystkie nasze lalki”
Spotkanie popularnonaukowe ,,Nadszedł czas wyzwolenia bratnich narodów…” Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 r.
Mecz Narodów im. H. Skrzydlewskiej
Dożynki Gminne
Odsłonięcie dzwonu Prezydenta RP Andrzeja Dudy ,,Pamięć i Przestroga”
Uroczystość 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej

Komunikaty i ogłoszenia

Zgromadzenie publiczne w Pabianicach w dn. 18.09.2019
Zawiadomienie do Rady Powiatu w Bełchatowie, znak: PNIK-I.4131.821.2019 z dnia 12 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr X/78/2019 Rady Powiatu w Bełchatowie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Wolborzu, znak: PNIK-I.4131.802.2019 z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XII/133/2019 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Zawiadomienie do Rady Gminy Rawa Mazowiecka, znak: PNIK-I.4131.800.2019 z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XIII.75.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Zawiadomienie do Rady Powiatu Sieradzkiego, znak: PNIK-I.4131.813.2019 z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr XII/97/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 – Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, znak: PNIK-I.4131.811.2019 z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr X/98/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego
Zawiadomienie do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znak: PNIK-I.4131.809.2019 z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr X/158/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” w Piotrkowie Trybunalskim
Zawiadomienie do Rady Gminy Brąszewice, znak: PNIK-I.4131.808.2019 z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr X/60/2019 Rady Gminy Brąszewice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Brąszewice na obwody głosowania

Zamówienia publiczne

Świadczenie na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi usług o charakterze konsultantów do obsługi infolinii oraz Call Center
Realizacja Dni Otwartych dla cudzoziemców w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach w ramach projektu „Łódzkie bliżej cudzoziemca” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FAMI”
Zakup oprogramowania antywirusowego

Treści stron

Konsultanci w ochronie zdrowia
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Kalendarz wydarzeń
Miesiąc:
« wrzesień »
PWŚCPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
GRUNTReforma edukacjiniepoOchrona danych os.FAMImaluch+mam4+senior500+inwestatlasepuapFundusz Azylu, Migracji i IntegracjiKarta Dużej RodzinyBezpieczeństwo teleinformatyczne E-administracja - zadowolony klientNagroda gospodarcza województwa łódzkiegoKoordynacja świadczeńSerwis "Niepodległość"Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowegopomoc dla bezdomnychLokalizacja urzęduInicjatywa Obywatel
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane