Co nowego w serwisie?

Aktualności

Konferencja - Formacje ochotnicze w Polsce przedwojennej.
Konferencja „Formacje ochotnicze w Polsce przedwojennej, Armia Krajowa, Konspiracyjne Wojsko Polskie, a Wojsko Obrony Terytorialnej – etos, tradycje, wyzwania”
Gwiazdka Radia Łódź i Przyjaciół
- Nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka, szczególnie w czasie Świąt Bożego Narodzenia – powiedział wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński

Komunikaty i ogłoszenia

Zgromadzenie, Zduńska Wola 13.12.2019
Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim, znak: PNIK-I.4131.1058.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XVIII/122/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
Zawiadomienie do Rady Gminy i Miasta Szadek, znak: PNIK-I.4131.1056.2019 z dnia 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Szadek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Zawiadomienie do Rady Gminy Brąszewice, znak: PNIK-I.4131.1055.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XII/69/2019 Rady Gminy Brąszewice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych w Gminie Brąszewice.
Zawiadomienie do Rady Gminy Widawa, znak: PNIK-I.4131.1054.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XX/102/19 Rady Gminy Widawa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
Zawiadomienie do Rady Gminy Żelechlinek, znak: PNIK-I.4131.1053.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności Uchwały Nr XIII/64/2019 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli punktu przedszkolnego.
Zawiadomienie do Rady Gminy Świnice Warckie, znak: PNIK-I.4131.1048.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr VIII/59/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 9ac ust 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA z 25.11.2019r., wszczęto postępowanie w sprawie zmiany, w trybie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 118/17 z 9.06.2017r., zmienionej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 256/19 z 28.11.2019r., udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie linii kolejowej E20 na odcinku Żychlin – Barłogi od km 109,000 do km 144,650 w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury linii kolejowej nr 3 (E20) w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze”.
Raport o sytuacji strajkowej w woj. łódzkim z dnia 11.12.2019 r.
Zgromadzenie publiczne m. Bełchatów dn. 14.12.2019 r.

Zamówienia publiczne

Usługa zaprojektowania plakatów i ulotek, przetłumaczenia treści ulotek na język angielski i język ukraiński oraz dostawę wydrukowanych plakatów i ulotek w celu realizacji działań projektów współfinansowanych ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

Treści stron

Listy organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa łódzkiego
Kalendarz wydarzeń
Miesiąc:
« listopad »
PWŚCPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane