Co nowego w serwisie?

Aktualności

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”
- Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP.
Wakacje w województwie łódzkimm
Do spędzenia wakacji w województwie łódzkim, na wspólnej konferencji prasowej w Spale zachęcali wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński i marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.
Remont drogi nr 785 na odcinku Młynek - Żytno
Nazywana odcinkiem bramowym, dlatego, że wiedzie od granicy z województwem świętokrzyskim i poprzez drogę nr 784 łączy granice regionu z Radomskiem, gdzie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne, jak chociażby powstająca autorstada A1 oraz droga krajowa nr 42.
Łódzkie bliżej cudzoziemca
W Piotrkowie Trybunalskim wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wziął udział w konferencji poświęconej projektowi „Łódzkie bliżej cudzoziemca”.

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat prasowy - zakażenia koronawirusem
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - W związku z postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty Sieradzkiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2020 r. nr GK.II.683.9.2019, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Zygmunta, oznaczoną jako działka nr 57/2 o pow. 0,0093 ha działając na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późń. zm.) zawiadamiam, iż z uwagi na konieczność uzyskania wyjaśnień rzeczoznawcy majątkowego został wyznaczony nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 11 września 2020 r.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania, że 22.06.2020r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 111/20 o udzieleniu Zarządowi Województwa Łódzkiego reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 484 ul. Częstochowskiej w Szczercowie od km 32+706,40 do km 33+486,27. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - W związku z prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, nr GN.6820.1719.2016 z dnia 12 kwietnia 2019 r. o nabyciu przez Gminę Miasto Koluszki prawa własności nieruchomości położonej w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 47, w obrębie 7, oznaczonej jako działka nr 31/2 o pow. 0,5501 ha, działając na podstawie art. 49a i art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) (dalej k.p.a.), zawiadamiam, że decyzją z dnia 2 lipca 2020 r. nr GN-III.7581.215.2019.AG Wojewoda Łódzki uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości.
Komunikat prasowy - zakażenia koronawirusem
Komunikat prasowy - zakażenia koronawirusem
Komunikat prasowy - zakażenia koronawirusem
Zawiadomienie do Rady Gminy Sulmierzyce znak: PNIK-I.4131.528.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXII/152/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach poprzez zmianę jego siedziby,
Komunikat prasowy - zakażenia koronawirusem
Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Łodzi, znak: PNIK-I.4131.516.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXII/153/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom oświatowym Gminy Sulmierzyce przez Urząd Gminy w Sulmierzycach,

Treści stron

Wojewódzka Komisja Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi wznawia działalność
Kalendarz wydarzeń
Miesiąc:
« marzec »
PWŚCPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane