Co nowego w serwisie?

Kalendarz wydarzeń

Uroczystość przekazania nowo zakupionych ambulansów dla Pogotowia Ratunkowego
Uroczystość podpisania umów z samorządami w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Uroczystość przyznania tytułu „Człowiek Miesiąca Maja 2019” Ł
Spotkanie informacyjne dotyczące rozszerzonego programu „Rodzina 500+”
Spotkanie informacyjne dotyczące rozszerzonego programu „Rodzina 500+”
Briefing prasowy dotyczący rozszerzonego programu „Rodzina 500+”
Uroczyste otwarcie zrewitalizowanego placu Straży podczas Nocy Świętojańskiej „Festiwal Magia Światła i Wody
Uroczystość Bożego Ciała
Msza św. inaugurująca Chrześcijańskie Spotkanie Młodych – Moszczenica 2019 „Idźcie i głoście”
Konferencja podsumowująca projekt rozbudowy Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej

Komunikaty i ogłoszenia

Zawiadomienie do Prezydent Miasta Łodzi, znak: PNIK-I.4131.1041.2017 z dnia 24 stycznia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności pisma Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Panu Zbigniewowi Rydzewskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Pana Andrzeja Kaczorowskiego
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane