Karta informacyjna dla decyzji

Miesiąc:
Numer wpisu428
Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krakowskiej w Radomsku, w pasie drogi krajowej nr 91

Znak sprawyIR-II.7840.108.2017.BH
Data wydania/złożenia28 kwietnia 2017
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

PGK Sp z o.o.
ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko
REGON 590585041

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Infrastruktury
pok. 410
tel. 0-42 664-12-20.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane