Ogłoszenie o konkursie

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2012

Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego po raz trzeci wspólnie organizują Konkurs „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2012”.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Od roku 2010 jej fundatorami są jednocześnie Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego. Porozumienie to dodatkowo podniosło jej i tak już wysoką rangę. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.

Nagroda Gospodarcza 2012 - IX edycja

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 czerwca 2012 r. (piątek).

Materiały do pobrania:

 1. Regulamin NG WŁ 2012 Regulamin NG WŁ 2012 (179.11 KB)
 2. Załącznik Nr 1 - Kapituła – Regulamin Pracy NG WŁ 2012 Załącznik Nr 1 - Kapituła – Regulamin Pracy NG WŁ 2012 (202 KB)
 3. Duże Przedsiębiorstwo – wniosek 2012 Duże Przedsiębiorstwo – wniosek 2012 (114.5 KB)
 4. Średnie Przedsiębiorstwo – wniosek 2012 Średnie Przedsiębiorstwo – wniosek 2012 (110 KB)
 5. Małe przedsiębiorstwo – wniosek 2012 Małe przedsiębiorstwo – wniosek 2012 (114.5 KB)
 6. Mikroprzedsiębiorstwo – wniosek 2012 Mikroprzedsiębiorstwo – wniosek 2012 (124.5 KB)
 7. Gospodarstwo Rolne – wniosek 2012 Gospodarstwo Rolne – wniosek 2012 (99.5 KB)
 8. Innowacyjność – wniosek 2012 Innowacyjność – wniosek 2012 (82 KB)
 9. Zielona Gospodarka – wniosek 2012 Zielona Gospodarka – wniosek 2012 (73 KB)
 10. Załącznik Nr 2 - Wnioski Załącznik Nr 2 - Wnioski (90.08 KB)
 11. Załączniki Nr 3, 4, 5 - Karty oceny Załączniki Nr 3, 4, 5 - Karty oceny (62 KB)

Sekretariat Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2012:

Krystyna Jagiełło
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
tel.: 42 664-10-94, faks: 42 664-11-37, 42 664-15-00, 42 664-10-88
krystyna.jagiello@lodz.uw.gov.pl

Grażyna Michalak
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
tel.: 42 664-13-10, faks: 42 664-10-88
grazyna.michalak@lodz.uw.gov.pl

Michał Mikina
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
tel./faks: 42 664-15-00, 42 664-11-37
michal.mikina@lodz.uw.gov.pl

Ziemowit Staszewski
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
tel./faks: 42 664-15-00, 42 664-11-37
ziemowit.staszewski@lodz.uw.gov.pl

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

adres internetowy: www.lodz.uw.gov.pl, www.lodzkie.eu

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane