Patronaty i komitety honorowe wojewody

Patronat Honorowy Wojewody Łódzkiego lub udział w Komitecie Honorowym jest szczególnym wyróżnieniem wybranych przedsięwzięć na terenie województwa łódzkiego, podkreślającym charakter wydarzenia o istotnym znaczeniu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym dla regionu.

Tylko w szczególnych przypadkach Patronatem Honorowym lub udziałem w Komitecie Honorowym mogą zostać objęte inicjatywy odbywające się poza województwem łódzkim.

Aby ubiegać się o patronat honorowy lub zgodę na udział Wojewody w komitecie honorowym należy:

 1. Czytelnie wypełnić wniosek do Wojewody Łódzkiego z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym wydarzenia.
 2. Dostarczyć kompletny wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek można:

 • wysłać pocztą na adres: Wojewoda Łódzki, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź;
 • złożyć elektroniczny wniosek do urzędu przez "ePUAP Skrzynka Podawcza";
 • wysłać mailem: sekretariat@lodz.uw.gov.pl;
 • wysłać faxem: +48 42 664-10-40;
 • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, parter, bud. C.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane