Ochrona zdrowia - linki i adresy

Województwo
Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi
ul. Julianowska 12, 91-473 Łódź
tel.: (+48) 42 657-30-38, 42 657-35-30
fax: (+48) 42 657-30-38, 42 657-35-30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
www: http://www.oia.lodz.pl/
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane