Ochrona zdrowia - linki i adresy

Województwo
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 ul. Długa 38/40, 00-246 Warszawa
 tel.: (+48) 22 831-21-31, 831-42-81 w. 377
Główny Inspektorat Sanitarny
 ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa
 tel.: (+48) 22 826-07-28
Łódzka Wojewódzka Stacja Sanitatno-Epidemiologiczna
 ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
 tel.: (+48) 42 674-84-20
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
 tel.: (+48) 42 677-40-30
Ministerstwo Zdrowia
 ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
 tel.: (+48) 22 634-96-00 centrala telefoniczna
Naczelna Izba Aptekarska
 ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
 tel.: (+48) 22 635-06-70
Naczelna Izba Lekarska
 ul. Sobieskiego 110, 00-746 Warszawa
 tel.: (+48) 22 851-49-92
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 al. Ujazdowskie 22, 00-478 Warszawa
 tel.: (+48) 22 628-34-93
Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi
 ul. Julianowska 12, 91-473 Łódź
 tel.: (+48) 42 657-30-38, 42 657-35-30
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
 ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź
 tel.: (+48) 42 683-17-91
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane