Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku, Burmistrz Łasku 2019-04-23
2 Pan Piotr Sebastian Książek, tłumacz przysięgły TP/633/07. 2019-03-06
3 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi 2019-02-26
4 Pan Bogdan Szews, TP/1880/05. 2019-02-25
5 Tłumacz Przysięgły TP/54/08, Sylwia Goss 2019-02-11
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane