Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Tłumacz Przysięgły TP/393/06, Paulina Monika Plucińska. 2020-09-07
2 Starosta Łódzki Wschodni 2020-08-18
3 Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 6 (kod pocztowy: 90- 426 ) 2020-08-06
4 Rada Gminy Strzelce, Wójt Gminy Strzelce. 2020-05-28
5 Rada Powiatu Kutnowskiego, Starosta Kutnowski. 2020-05-28
6 Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu, Prezydent Sieradza 2020-02-27
7 Pan Dariusz Dekiert, tłumacz przysięgły TP/528/06 2020-02-14
8 Pani Agnieszka Frontczak-Gryszkiewicz, TP/193/06. 2020-02-13
9 Pan Zbigniew Gielec, tłumacz przysięgły TP/710/05 2020-02-12
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane