Kontrole

w roku:
Wykaz jednostek objętych kontrolą przez Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Lp. Podmiot kontrolowany Data
1 Starosta Tomaszowski 2019-05-27
2 Pan Piotr Paśnikowski, tłumacz przysięgły TP/246/07 2019-05-22
3 Rada Powiatu Łowickiego, Starosta Łowicki 2019-05-06
4 Starosta Opoczyński 2019-04-26
5 Starosta Skierniewicki 2019-04-25
6 Starosta Pabianicki 2019-04-24
7 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku, Burmistrz Łasku 2019-04-23
8 Pan Piotr Sebastian Książek, tłumacz przysięgły TP/633/07. 2019-03-06
9 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi 2019-02-26
10 Pan Bogdan Szews, TP/1880/05. 2019-02-25
11 Tłumacz Przysięgły TP/54/08, Sylwia Goss 2019-02-11
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane