Szpitale

Województwo
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. dr. J. Korczaka w Łodzi
al. Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź
tel.: 42 674 74 14
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane