Rejestr Podmiotów Leczniczych

Województwo

Wojewoda Łódzki jest organem prowadzącym rejestr podmiotów leczniczych mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego (art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)).

Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i jest dostępny pod adresem

Komórka odpowiedzialna za realizację zadania.

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
ul. Gdańska 73, 90-613 Łódź
Adres do korespondencji.
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Tel. 42 664-1034, 664-1035, 664-1058.
Fax 42 664-1008.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru (opłaty, dokumenty rejestrowe) można uzyskać pod adresem www.pomoc.lodzkie.eu


  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane