Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Współpraca z organami administracji publicznej oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu przekazywania danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do naliczania dopłat bezpośrednich dla rolników, w krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich
Wymagane dokumenty:

Wniosek zainteresowanego organu.

Opłaty:

Brak.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-00, 42 664-18-03
fax: (+48) 42 664-18-04, 42 664-18-67
Miejsce składania wniosku:Wydział Geodezji
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Łódź ul. Tuwima 28
III p. pok. 307
Telefon:(+48) 42 664-18-68
Osoba prowadząca sprawę:Kierownik Oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Krystyna Gąsior
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane