Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Nadzór i kontrola nad legalnością i celowością wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne
Wymagane dokumenty:

Wniosek o uruchomienie środków budżetowych, potwierdzone kopie umów, protokołu odbioru prac oraz faktury wystawione przez starostów powiatowych, marszałka województwa.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:14 dni
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-00, 42 664-18-03
fax: (+48) 42 664-18-04, 42 664-18-67
Miejsce składania wniosku:Wydział Geodezji
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Łódź ul. Tuwima 28
III p. pok. 307
Telefon:

(+48) 42 664-18-68

Osoba prowadząca sprawę:Kierownik Oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Krystyna Gąsior
Podstawa prawna:

Ustawa budżetowa

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane