Konsultanci w ochronie zdrowia

Województwo

Najważniejsze informacje dla Konsultantów:

Sprawy dotyczące Konsultantów Wojewódzkich w ochronie zdrowia prowadzi Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Oddział Zdrowia Publicznego. 

Poniżej znajdują się dane teleadresowe, wszelką korespondencję (np. raporty, oświadczenia) należy kierować na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, 
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, 
Oddział Zdrowia Publicznego, 
ul. Piotrkowska 104; 
90-926 Łódź;

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /lodzuw/skrytka;

Kontakt telefoniczny: 

sprawy dotyczące Konsultantów Wojewódzkich prowadzą: 

 • Karolina Piekarska tel.: (42) 664 10 57
 • Joanna Łuczyńska tel.: (42) 664 10 57
   

sprawy dotyczące kształcenia kadr medycznych prowadzą:

 • Anna Jochemczak tel.: (42) 664 10 37
 • Agnieszka Juljańska-Pietrzak tel.: (42) 664 10 31
 • Izabela Bogustel.: (42) 664 10 31
   
 • Katarzyna Jentkiewicz  (diagności, farmaceuci i inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia) tel.(42) 664 20 58

Adresy e-mail i numery telefonów do pracowników Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.pomoc.lodzkie.eu/

Fax Oddziału Zdrowia Publicznego: (42) 664 10 08;

Na stronie internetowej: http://www.pomoc.lodzkie.eu/ zamieszczone są również informacje i druki do pobrania dla Konsultantów oraz aktualna lista Konsultantów Wojewódzkich w ochronie zdrowia dla województwa łódzkiego.


Akty prawne regulujące działalność konsultantów krajowych i wojewódzkich:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r., poz. 890),
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.1331).


Przypominamy, że zapisy Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r., poz. 890) zobowiązują Państwa do składania oświadczeń w przypadku uzyskania korzyści o wartości wyższej niż 380 zł. Oświadczenie należy złożyć przed upływem 14 dni od faktu uzyskania korzyści. Ponieważ złożenie oświadczenia po terminie wiąże się z odwołaniem z funkcji Konsultanta Wojewódzkiego, bardzo proszę o dopilnowanie terminu wpływu tego dokumentu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin liczy się do dnia osobistego złożenia w kancelarii ŁUW lub daty nadania przesyłki (a nie do daty podpisania oświadczenia). Każde zdarzenie, za które otrzymali Państwo korzyść proszę potraktować indywidualnie. 

Oświadczenia oraz raporty należy kierować na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, 
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, 
Oddział Zdrowia Publicznego, 
ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź

Ponadto, przypominamy o wynikającym z umowy obowiązku składania raportów kwartalnych dotyczących wykonanych zadań konsultanta. Raporty należy przesyłać do piątego dnia miesiąca następującego po danym kwartale. 
Jeśli Państwo sobie życzą, można przesłać zeskanowany raport z podpisem

via e-mail: joanna.luczynska@lodz.uw.gov.pl lub karolina.piekarska@lodz.uw.gov.pl

 1. Aktualizacja wykazu Konsultantów Wojewódzkich z dnia 01.03.2021 r. Aktualizacja wykazu Konsultantów Wojewódzkich z dnia 01.03.2021 r. (306.07 KB)
 2. Wzory oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia Wzory oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia (159.1 KB)
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane