Kalendarz wydarzeń

18 czerwca 2019 godz. 10:00
  Konferencja „Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Polityka makroekonomiczna – Wyzwania mobilności na rynku pracy w Polsce”
  Miejsce:

Łódź, Pałac Alfreda Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/3

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane