Kalendarz wydarzeń

12 października 2018 godz. 09:00
  Przekazanie ambulansu ratunkowego zakupionego w ramach dotacji celowej Wojewody Łódzkiego dla Powiatu Opoczyńskiego
  Miejsce:

Opoczno, plac przed SP ZOZ Szpitalem Powiatowym im. Edmunda Biernackiego,                            ul. Partyzantów 30

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane