Komunikaty prasowe

11 października 2018

Zapraszamy Państwa na konferencję prasową wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau dotyczącą zwiększenia dotacji na Domy Pomocy Społecznej w województwie łódzkim.

Spotkanie odbędzie się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Data: 12 października 2018 (piątek)
Godzina:  11:00
Miejsce: ul. Piotrkowska 104, sala 118
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane