Aktualności

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych
9 października 2019

Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk wręczył odznaczenia państwowe.

Za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia oraz działalności społecznej i charytatywnej, zagrożonych wykluczeniem społecznym odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali: Wojciech Chojnacki, Anna Fabrowska, Wiesława Kurowska, Krystyna Marcińczak, Elżbieta Ochocka, Andrzej Stysiński.

Za zasługi w działalności na rzecz integracji i rozwoju środowiska energetyków Srebrnym Krzyżem Zasługi wyróżniony został Władysław Szymczyk.

Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i samorządową odznaczony został Krzysztof Woźniak.

Za zasługi w działalności na rzecz dzieci i młodzieży Brązowym Krzyżem Zasługi wyróżnieni zostali Anna Majewska i Piotr Zieliński.

Złoty Medal Za Długoletnią Służbę otrzymali Grzegorz Dąbrowski, Henryk Dudek, Włodzimierz Kosmatka, Teresa Kunicka, Zenon Niemojewski, Aleksandra Płaza, Ewa Rószczyk, Dorota Tarnowska, Roman Tomczyk, Bogusława Walczak. Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę odznaczona została Iwona Starkowska.

Decyzją Ministra właściwego do spraw energii w uznaniu zasług dla rozwoju energetyki odznaką honorową Za Zasługi dla Energetyki wyróżnieni zostali: Jacek Fogiel, Andrzej Muras, Jan Pajor, Cezary Piejek, Paweł Piwoński, Waldemar Świątczak, Grażyna Wieczorek, Paweł Szymański.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane