Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2019

Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk wziął udział w organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

Wicewojewoda wręczył zasłużonym nauczycielom Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę, a łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski – medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Wręczając wyróżnienia wicewojewoda podkreślił, że Odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to najwyższe docenienie i podziękowanie za trudną pracę i posłannictwo. Są bezpośrednim podziękowaniem dla odznaczanych, ale również symbolicznym dla wszystkich nauczycieli.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Łodzi uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej w Skoszewach Starych

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane