Aktualności

Powołanie konsultantów wojewódzkich
15 października 2019

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył akty powołania konsultantom wojewódzkim.

Na stanowisko Wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie ortodoncji dla  województwa łódzkiego powołany został dr n. med. Adam Skiba. Specjalista w zakresie stomatologii ogólnej oraz ortodoncji.  Funkcję konsultanta wojewódzkiego pełni od 2007 roku. Od 2011 roku pełni również funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie ortodoncji. W latach 2010-2011 oraz 2016-2018 pełnił obowiązki Kierownika Zakładu Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a od 2010 roku funkcję Kierownika Zakładu i Poradni Ortodoncji Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.

Na stanowisko Wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla województwa łódzkiego powołana została prof. dr hab. Jolanta Kujawa. Funkcję konsultanta pełni od 2013 roku. Kierownik Oddziału Klinicznego Rehabilitacji dla Dorosłych w Wojewódzkim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządów Ruchu. Od  2011 roku jest delegatem Najwyższej Izby Lekarskiej do Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów Medycyny Fizykalnej I Rehabilitacji. W latach 2010-2016 Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane