Aktualności

Powołanie konsultantów wojewódzkich
10 października 2019

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył akty powołania konsultantom wojewódzkim.

Na stanowisko Wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie immunologii klinicznej dla  województwa łódzkiego powołany został prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman – kierownik Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz lekarz naczelny Pionu Pediatrycznego Instytutu CZMP. Pełni funkcje konsultanta w wyżej wymienionej dziedzinie od 2007 roku. Pan profesor jest również autorem 250 opracowań naukowych.

Na stanowisko Wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie hipertensjologii  powołany został dr n. med. Jan Krekora, który pełni tę funkcję od 2014 r. Jest on kierownikiem Zespołu Poradni Specjalistycznych oraz adiunktem w Klinice Kardiologii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej został dr n. med. Rafał Wlazeł - doktor nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Międzywydziałowej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej. Laureat wielu nagród przyznanych przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Krajowa Radę Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych. Koordynator procesu pobierania i bankowania materiału biologicznego i oznaczeń laboratoryjnych w międzynarodowym projekcie SCOPE („Badania przesiewowe w kierunku przewlekłej choroby nerek u osób starszych w Europie”).

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane