Aktualności

Debata ekspercka w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki
21 stycznia 2019

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi odbyła się debata ekspercka pt.: „Dlaczego w Polsce, pomimo dostępności, nie jesteśmy skuteczni w profilaktyce chorób cywilizacyjnych? Możliwości, wyzwania, konieczność działania”. W wydarzeniu uczestniczył wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Na zaproszenie dyrektora Instytutu prof. Macieja Banacha w dyskusji na temat profilaktyki i prewencji chorób nowotworowych, sercowo-naczyniowych oraz raka piersi wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele nauk medycznych w kraju. Dyskusja podzielona została na 3 oddzielne bloki tematyczne.

Uczestnicy debaty mieli okazję wysłuchać interaktywnej prelekcji wygłoszonej przez przewodniczącego Krajowego Programu Profilaktyki Pierwotnej Chorób Serca i Naczyń w Słowenii prof. Zlatko Frasa. Eksperci zgodnie podkreślili, że jednym z najistotniejszych problemów w profilaktyce chorób cywilizacyjnych w Polsce jest powszechna, społeczna niechęć do regularnych badań kontrolnych.

- Mamy dostęp do programów związanych z mammografią, profilaktyką chorób serca i naczyń, a także badań przesiewowo cytologicznych, z których praktycznie nie korzystamy.  Wykorzystanie tych programów w Łodzi to zaledwie 4 procent. Uważam, że w gestii lekarzy, ekspertów jest podjęcie wszelkich działań edukacyjnych w celu przekonania społeczeństwa do regularnych badań oraz jak najszybszego zgłaszania się ze swoimi objawami do specjalistów – podkreślił Maciej Banach.

Wicewojewoda Karol Młynarczyk razem z prof. Markiem Zadrożnym, prof. Tomaszem Pieńkowskim, prof. Jacekiem Fijuthem oraz prof. Renatą Duchnowską wziął aktywny udział w panelu poświęconym profilaktyce i prewencji raka piersi w Polsce.

W wydarzeniu wzięli również udział: wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, oraz doradca ministra zdrowia dr n. med. Radosław Sierpiński.
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane