Aktualności

Wspomnienie Wojewody Łódzkiej Heleny Pietraszkiewicz
4 marca 2021

Dziś odbywają się w Lublinie uroczystości pogrzebowe śp. Heleny Pietraszkiewicz, wojewody łódzkiej w latach 2006-2007.

Pani Wojewoda Pietraszkiewicz jest do dziś wspominana przez łódzkich współpracowników z ogromnym szacunkiem i sympatią. Była osobą, która w sposób szczególny zwracała uwagę na słabszych i potrzebujących.

W listopadzie 2007 r. zorganizowała misję humanitarną do Iraku, gdzie w owym czasie przebywał kontyngent Wojska Polskiego, w tym żołnierze z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

Pani Wojewoda przyleciała do Iraku na specjalne zaproszenie generała Tadeusza Buka, by uczestniczyć w uroczystej zbiórce z okazji Święta Niepodległości.

W trakcie swojej wizyty Helena Pietraszkiewicz pamiętała szczególnie o tych, których piekło wojny dotyka najbardziej. Przekazała irackim dzieciom pomoc humanitarną od mieszkańców regionu łódzkiego. Książki, zeszyty, plecaki, sprzęt sportowy i słodycze trafiły do najmłodszych z sierocińca ze wschodniej dzielnicy Diwaniji.

Nieustanie zaangażowana, odważna, wrażliwa, pełna pasji i empatii. Jako pierwsza na swym stanowisku odznaczała Żołnierzy Wyklętych.

Cześć Jej pamięci!

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane