Aktualności

Nowe rozwiązania organizacyjne w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim dla obywateli Białorusi.
1 października 2020

W dniu 1 października 2020 r. Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wziął udział w spotkaniu z uczelniami i organizacjami pozarządowymi reprezentującymi środowiska białoruskie.

Przedstawiono realizowane przez Wojewodę projekty: „Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”, „Łódzkie bliżej cudzoziemca” oraz” Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej”, finansowane z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Ponadto w związku z trwającym na terenie republiki Białorusi kryzysem politycznym, omówiono skierowane do obywateli Białorusi szczególne rozwiązania legislacyjne rządu i organizacyjne Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (dostępne w komunikacie: Informacja dla obywateli Białorusi).

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane