Aktualności

Wsparcie finansowe w ramach FDS
26 czerwca 2020

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński przekazał dziś kolejne promesy z dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wsparcie finansowe otrzymali samorządowcy z powiatów:

 • sieradzkiego
 • poddębickiego
 • łęczyckiego

Kwota dofinansowań rządowych dla tych samorządów to ponad 27 mln. zł.

Chciałbym pogratulować wszystkim samorządowcom doskonale złożonych wniosków. Zachęcam również Państwa do składania na przełomie lipca i sierpnia kolejnych. W następnym naborze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych będzie do rozdysponowania aż 150 mln zł. Wierzę, że dzięki tym środkom nasze województwo zyska jeszcze wiele wspaniałych inwestycji - podkreślił wojewoda.

Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych. Dlatego rząd premiera Mateusz Morawiecki uruchomił nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane