Aktualności

Mirosława Ewa Maciak p.o. wójta Gminy Zgierz
24 marca 2020

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wniosek Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki wyznaczył Mirosławę Ewę Maciak do pełnienia funkcji wójta Gminy Zgierz do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

Powołanie osoby pełniącej funkcję wójta uzasadnia wygaśnięcie mandatu dotychczasowego wójta Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek wskutek jej tragicznej śmierci.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane