Aktualności

Powołanie konsultantów wojewódzkich
10 marca 2020

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył akty powołania 2 konsultantom wojewódzkim: w dziedzinie nefrologii dziecięcej oraz onkologii i hematologii dziecięcej.

Powołanie na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej otrzymał prof. Michał Tkaczyk. Natomiast dr hab. Joanna Trelińska została konsultantem wojewódzkim w obszarze onkologii i hematologii dziecięcej. Konsultanci wojewódzcy pełnia ważna rolę w funkcjonowaniu służby zdrowia w danym województwie. Do ich zadań należy m.in.:

 • wydawanie opinii, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne (listę taką prowadzi minister zdrowia);
 • sprawdzanie czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, spełnia niezbędne wymagania;
 • wydawanie na wniosek wojewody opinii, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny;
 • wnioskowanie do okręgowych rad samorządów zawodowych, żeby sprawdziły czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki;
 • wydawanie opinii na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane