Aktualności

Spotkanie w Izbie Rzemieślniczej
3 marca 2020

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wziął udział w panelu dyskusyjnym w trakcie spotkania przedstawicieli Izby Rzemieślniczej w Łodzi z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Olga Semeniuk.

Głównym celem wydarzenia oprócz debaty na temat problemów i wyzwań współczesnego rzemiosła była prezentacja organizacji i jej członków, a także omówienie planowanych działań mających na celu uprawienie całego sektora.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane