Aktualności

W Domaniewie nadano szkole imię i sztandar oraz otwarto halę sportową
28 lutego 2020
Wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra wziął udział w otwarciu hali sportowej w Szkole Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka. Podczas uroczystości placówce nadano imię i sztandar. Odsłonięto także pamiątkową tablicę i zaprezentowano wystawę poświęconą patronowi szkoły.
 
-  W nowej hali uczniowie będą mogli rozwijać swoje sportowe zainteresowania. Życzę im, żeby mogli szybciej osiągać cele i mieli coraz to wyższe aspiracje. Przyszłość Rzeczpospolitej zależy od dzieci i młodzieży - powiedział wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra.
 
W ramach inwestycji powstały: nowa hala sportowa, łącznik oraz  sale dydaktyczne np. matematyczna czy językowa. Zostały też zakupione pomoce dydaktyczne. Koszt inwestycji wyniósł ponad 4,1 mln zł. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Domaniewie została dofinansowana ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W uroczystości otwarcia hali sportowej, nadania imienia oraz sztandaru szkole wzięli także udział m.in. poseł na sejm RP Piotr Polak, senator RP Przemysław Błaszczyk oraz członek zarządu województwa łódzkiego Andrzej Górczyński.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane