Aktualności

Powołanie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej
10 lutego 2020

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk powołał prof. Zbigniewa Kołacińskiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej.

Prof. Zbigniew Kołaciński jest specjalistą w dziedzinie toksykologii klinicznej. Od 1977 r. pracuje w Klinice Ostrych Zatruć Instytutu Medycyny Pracy. Na zaproszenie WHO brał udział w pracach grupy eksperckiej, której zadaniem było opracowanie programu „Bezpieczeństwo Chemiczne dla obszaru Unii Europejskiej i USA”. Jako ekspert pracuje także m.in. w Krajowym Zespole Ekspertów do spraw Nadzwyczajnych Zagrożeń. Prof. Zbigniew Kołaciński przez 6 kadencji był członkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, a przez 5 kadencji w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii.

Prof. Zbigniew Kołaciński jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny toksykologii oraz promotorem obronionej z wyróżnieniem pracy doktorskiej.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane