Aktualności

Powołanie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizyki medycznej
10 lutego 2020

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk powołał dr Michała Biegałę na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizyki medycznej. Dr Michał Biegała jest kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. Kopernika. Pracuje także Zakładzie Medycznych Technik Obrazowania Uniwersytecie Medycznego w Łodzi.

Dr Michał Biegała był uczestnikiem międzynarodowych kursów, staży, konferencji i szkoleń. Naukowiec jest także członkiem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej. Dr Michał Biegała to także autor licznych publikacji naukowych.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane