Aktualności

Wsparcie finansowe dla Zespołu Szkół w Dalikowie
27 listopada 2019

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przyznano Wojewodzie Łódzkiemu środki finansowe w wysokości 383 742,00 zł z ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem dla gminy Dalików na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie”.

Rozbudowa szkoły rozpoczęła się jesienią 2018 roku. W grudniu została odebrana pierwsza część inwestycji, w ramach której wykonano roboty rozbiórkowe, przygotowawcze oraz fundamentowe.

Główny problem szkoły stanowiła zbyt mała powierzchnia użytkowa budynku w stosunku do liczby dzieci uczęszczających na zajęcia. Dzięki realizacji inwestycji placówka zyska kilka dodatkowych pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

Wojewoda Tobiasz Bocheński jest przekonany, że inwestycja przyczyni się do uwolnienia kreatywności uczniów, a także zwiększy ich motywację do nauki i samodzielnego poszerzania wiedzy.

W wyniku prac powstaną pracownie:

 • geograficzna
 • matematyczna-przyrodnicza
 • fizyko-chemiczna
 • informatyczna-językowa
 • sale edukacyjno-multimedialne
 • sale dla oddziałów przedszkolnych
 • zaplecze kuchenne, jadalnia oraz szatnie
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane