Aktualności

Tobiasz Bocheński nowym wojewodą łódzkim
25 listopada 2019

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki, w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamińskiego, wręczył nowym wojewodom akty powołania na stanowiska. Wojewodą łódzkim został Tobiasz Bocheński.

Serce Polski bije tak samo mocno w wielki miastach, małych powiatach jak i we wioskach. Mamy ogromne przekonanie, że ten okres, który za nami jest krokiem we właściwym kierunku. Budujemy Polskę właściwie rozwijającą się w każdej miejscowości – podkreśił Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewodę powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Szef Rządu RP w trakcie uroczystości zaznaczył również, że urzędy wojewódzkie są integralną częścią całego aparatu państwowego, który zapewnia obecność państwa, w każdym zakątku Polski.

Rozpoczynamy drugą kadencję naszego rządu. Symbolicznym podsumowaniem działalności wojewodów niech będzie wynik wyborczy wojewodów, którzy kandydowali w wyborach. Aż 8 wojewodów i 2 wicewojewodów zostało posłami. Wysoki wynik wojewodów w wyborach parlamentarnych to wysoka ocena pracy wydana przez opinię publiczną. Efekt ciężkiej pracy i tego, że nie byliście tylko urzędnikami, a osobami, które czuły się odpowiedzialne za to, co dzieje się na terenie województwa – powiedział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że następne cztery lata będą dla nas wszystkich powodem do satysfakcji. Będzie to jednak naprawdę ciężka praca. Jestem przekonany, że wszyscy podołacie nowym obowiązkom. Sprawy urzędów wojewódzkich, sprawy reprezentowania Rządu RP w terenie są w bardzo dobrych rękach. Mamy mocny, dobry skład. Bardzo dziękuję wszystkim wojewodom za dotychczasową pracę i składam najlepsze życzenia nowo powołanym wojewodom – dodał szef MSWiA.

Na zakończenie premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że wraz z wojewodami Rząd RP będzie dążył do usprawnienia państwa, tak żeby usługi publiczne były coraz bardziej dostępne dla wszystkich obywateli i w przyjazny sposób stosowane w różnych obszarach życia społecznego.

 

*****


Tobiasz Adam Bocheński (ur. 15 grudnia 1987 r. w Łodzi)

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Sekretarz ds. naukowych Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a w latach 2012-2016. Asystent i doradca wojewody łódzkiego w latach 2015-2017. Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego w latach 2017-2019.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim pełnił funkcje:
 • przewodniczącego Zespołu Kontrolnego przy Wojewodzie Łódzkim ds. oceny wykonania zadań wojewody łódzkiego za okres od 1 listopada 2007 do 30 listopada 2015 (2015-2016),
 • przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia anonimowej ankiety w zakresie przestrzegania przez pracowników zasad etyki i przeciwdziałania mobbingowi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (2016),
 • przewodniczącego Zespołu przy Wojewodzie Łódzkim ds. organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi (2016-2017)
W marcu 2019 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. Cato's Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy. Autor artykułów naukowych poświęconych m.in. Edmundowi Burke'owi, Alexisowi de Tocqueville'owi, Isaiahowi Berlinowi, republikanizmowi, liberalizmowi i pluralizmowi wartości.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane