Aktualności

Gala 100-lecia PCK
12 listopada 2019

W 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zwołano naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.

Upamiętniając to wydarzenie osoby oddane idei czerwonokrzyskiej z województwa łódzkiego spotkały się na uroczystej gali w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Wziął w niej również udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wicewojewoda wręczył zasłużonym działaczom PCK Krzyże Zasługi i Medale za długoletnią służbę.

Z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, Łódzki Oddział Okręgowy PCK postanowił podziękować i wyróżnić urzędy, firmy i instytucje, z którymi współpracuje, a także osoby prywatne, które na co dzień wspierają działalność statutową PCK. Medalem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżnieni zostali patroni honorowi obchodów jubileuszowych 100-lecia PCK, wśród nich Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Wicewojewoda Karol Młynarczyk, w swoim przemówieniu, podkreślił szczególną wartość działalności honorowych dawców krwi. - Państwo tego nie widzą, ale ja jako lekarz wielokrotnie widziałem jak rew ratuje życie - powiedział.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili również przewodniczący Rady Miasta Łodzi, Marcin Gołaszewski, łódzki kurator oświaty, Grzegorz Wierzchowski i dyrektor wydziału zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, Szymon Kostrzewski.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane