Aktualności

Obchody Dnia Służby Cywilnej
7 listopada 2019

Podczas obchodów Dnia Służby Cywilnej wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk uhonorowali odznaczeniami państwowymi pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz administracji zespolonej.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2019 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, na wniosek Wojewody Łódzkiego, odznaczeni zostali:

Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę

 1. Pani Teodozja Basta (Wydział Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej),
 2. Pani Elżbieta Chudy (Wydział Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej),
 3. Pani Barbara Kostecka-Banachowska (Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa)
 4. Pani Janina Maryniak (Biuro Administracji i Logistyki),
 5. Pani Barbara Matczuk (Wydział Gospodarki Nieruchomościami),
 6. Pan Wiesław Pawiak (Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego),
 7. Pan Kazimierz Przybyła (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska),
 8. Pan Henryk Radomiak (Biuro Administracji i Logistyki),
 9. Pani Małgorzata Rybacka (Wydział Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej),
 10. Pan Jerzy Rybusiewicz (Wydział Finansów i Budżetu),
 11. Pani Iwona Skupieńska (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli),
 12. Pani Anna Tomaszewska (Wydział Rolnictwa i Transportu),
 13. Pan Zygmunt Wączek (Biuro Administracji i Logistyki),
 14. Pani Ewa Witkowska (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców),
 15. Pani Antonina Wojtczak (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska).

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 1. Pan Marcin Barański (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców),
 2. Pani Ewa Bonusiak (Biuro Wojewody),
 3. Pan Jarosław Łapin (Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych),
 4. Pani Agnieszka Golan-Pakulska (Wydział Gospodarki Nieruchomościami),
 5. Pani Anna Polakowska (Wydział Finansów i Budżetu),

Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 1. Pani Anna Goździk (Biuro Kadr, Płac i Budżetu),
 2. Pani Ilona Grodzka (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),
 3. Pan Michał Marciniak (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego),
 4. Pani Magdalena Matysiak (Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa),
 5. Pani Agnieszka Śmiechowska (Biuro Kadr, Płac i Budżetu),
 6. Pani Agata Urban (Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa),
 7. Pani Aleksandra Zielińska (Wydział Finansów i Budżetu),

Następnie wojewoda i wicewojewoda wraz z dyrektorem generalnym Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosławem Suskim wręczyli awanse członkom Korpusu Służby Cywilnej.

Awanse otrzymali następujący pracownicy:

Biuro Wojewody:

 1. Ewa Bonusiak
 2. Marta Jarzębowska
 3. Anna Konarska
 4. Katarzyna Kowalczyk
 5. Angelika Kujawa
 6. Jowita Mróz
 7. Barbara Piwońska
 8. Marta Wojtaszewska

Biuro Kadr, Płac i Budżetu:

 1. Ida Borkowska
 2. Dorota Dusińska
 3. Paweł Imperowicz
 4. Paweł Mikos
 5. Magdalena Włodarczyk
 6. Sylwester Zatorski

Biuro Administracji i Logistyki:

 1. Domila Gaweł
 2. Angelika Kresowska
 3. Przemysław Marciniak
 4. Agnieszka Mijas

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli:

 1. Magdalena Jankowska
 2. Violetta Koplányiné Kubiak
 3. Witold Majda
 4. Jacek Reszka
 5. Izabela Turczyńska
 6. Marta Więckowska

Wydział Finansów i Budżetu:

 1. Marzena Bromirska-Piątkowska
 2. Jolanta Frątczak
 3. Aleksandra Michniewicz
 4. Joanna Mikołajczyk
 5. Anna Nowacka
 6. Patrycja Pomada-Piotrowska
 7. Magdalena Sobota
 8. Elżbieta Urbańczyk
 9. Małgorzata Węgrzyn-Borkowska

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:

 1. Kinga Kalina
 2. Iwona Kot
 3. Marzena Majchrzak
 4. Kamila Mularczyk
 5. Agnieszka Niedżwiedzińska
 6. Mateusz Papierak
 7. Renata Podwysocka
 8. Alina Stefanek

Wydział Rolnictwa i Transportu:

 1. Agata Kupisz-Tecław
 2. Michał Majewski

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

 1. Agnieszka Bartczak
 2. Joanna Białkowska-Mertens
 3. Katarzyna Grygiel
 4. Anna Jurczak
 5. Justyna Nowak
 6. Elżbieta Pokorska
 7. Iwona Urbańska

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

 1. Justyna Aleksandrowicz
 2. Marcin Barański
 3. Anna Dyła
 4. Edyta Jagiełło
 5. Izabela Jeruzal
 6. Anna Krygier
 7. Klaudia Kwapisiewicz
 8. Bogumiła Marcinkowska
 9. Piotr Namiota
 10. Justyna Pietrusiak
 11. Magdalena Roczek-Cieślakowska
 12. Paulina Rybińska
 13. Martyna Strzelak
 14. Paweł Świątek
 15. Ewa Terka

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej:

 1. Ewa Badek
 2. Karolina Bazydło
 3. Kinga Canert-Gołygowska
 4. Elżbieta Chudy
 5. Marta Kaźmierczak
 6. Kamila Lewandowska
 7. Regina Michalska
 8. Małgorzata Pytko
 9. Marzena Roczon
 10. Teresa Staniaszczyk
 11. Joanna Staniewska-Wziątek
 12. Małgorzata Światłowska
 13. Małgorzata Trębacz
 14. Lidia Woźniak-Latuszkiewicz

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

 1. Katarzyna Tomczak
 2. Kamil Zych


Po wręczeniu odznaczeń i awansów głos zabrał wojewoda łódzki Zbigniew Rau:  – służba cywilna jest fundamentem Rzeczypospolitej. Służba Polsce jest Państwa główną misją. W tej wielkiej symfonicznej orkiestrze służby Ojczyźnie, Państwa środowisko jest rozpoznawane jako najbardziej stonowane, jako najbardziej przewidywalne, jako najbardziej oddane i taka powinna być Państwa służba. Każdy obywatel ocenia jakość funkcjonowania państwa poprzez pryzmat profesjonalizmu, zaangażowania a często również zwykłej ludzkiej empatii, którą muszą Państwo łączyć z przestrzeganiem prawa oraz dyscypliną urzędniczą. W dzisiejszym dniu Państwo Polskie dziękuje Wam za to, co sobą reprezentujecie w tej wielkiej symfonii służby Rzeczypospolitej. Dla mnie jest wielkim zaszczytem, że jako reprezentant Rządu w województwie mogę takie podziękowania na Państwa ręce złożyć.

Całość uroczystości uświetnił koncert przygotowany specjalnie z okazji Narodowego Święta Niepodległości i w ustanowionym przez Sejm RP Roku Stanisława Moniuszki. Repertuar zaprezentowali uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi pod kierunkiem Pani Anny Kamerys i Pani Bogny Jędruch.
W programie można było usłyszeć cz. II i III I kwartetu smyczkowego d-moll Stanisława Moniuszki, pieśni patriotyczne w opracowaniu Józefa Świdra. Koncert zwieńczyła pieśń Stanisława Moniuszki pt. „Krakowiak” w opracowaniu Andrzeja Żylisa.
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane