Aktualności

Służba przygotowawcza – wrzesień/listopad 2019 r.
5 listopada 2019

39 pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i 55 pracowników Jednostek Administracji Zespolonej Województwa Łódzkiego odebrało zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej.

Służba przygotowawcza składała się części teoretycznej odbywającej się w formie szkolenia/wykładów oraz z zajęć warsztatowych.

Warunkami  ukończenia służby przygotowawczej jest obecność na wykładach – potwierdzona listami obecności i uzyskaniem zaliczenia egzaminów – pisemnego i ustnego. Z racji bardzo dobrze napisanego testu Dyrektor Generalny zwolnił wszystkich pracowników z konieczności zdawania egzaminu ustnego.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane