Aktualności

Powołanie konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia
8 października 2019

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył akty powołania konsultantom wojewódzkim w ochronie zdrowia.

Na stanowisko Wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie epidemiologii dla województwa łódzkiego powołana została lek. Jolanta Piaskowska, kierownik Oddziału Nadzoru Epidemiologicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Na stanowisko Wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej dla województwa łódzkiego powołany został Dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wieloletni dydaktyk UM w Łodzi, wyróżniony nagrodą rektora Wojskowej Akademii medycznej, dwukrotnie nagrodą rektora UM, Nagrodą im Prof. W. Stefanowskiego wraz z wyróżnieniem oraz nagrodą Komitetu Naukowego IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

Na stanowisko Wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie urologii dziecięca dla województwa łódzkiego powołany został Dr n. med. Emeryk Samolewicz, starszy asystent w Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej Szpitala Pediatrycznego im. dr J. Korczaka w Łodzi.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane